Εθνική Οδός Πύργου – Κυπαρισσίας – Καλαμάτας Τμήμα: Τσακώνα – Καλό νερό

Συμβατική ονομασία: Εθνική Οδός Πύργου-Κυπαρισσίας-Καλαμάτας: Τμήμα Τσακώνα-Καλό Νερό
Τελική δαπάνη: 148.349.812 δρχ
Ημερομηνία υπογραφής: 26/02/1969
Ημερομηνία περαίωσης:
 
Σύντομη περιγραφή: Εκτέλεση των εργασιών για την κατασκευή της Εθνικής Οδού Πύργου – Κυπαρισσίας – Καλαμάτας στο τμήμα Τσακώνα – Καλό νερό.