Κατασκευή οδού Νότιας Παράκαμψης Δράμας

Συμβατική ονομασία: Κατασκευή οδού Νότιας Παράκαμψης Δράμας
Τελική δαπάνη: 226.102 €
Ημερομηνία υπογραφής: 30/07/2008
Ημερομηνία περαίωσης:
6/05/2010
Σύντομη περιγραφή: Το έργο “Κατασκευή οδού Νότιας Παράκαμψης Δράμας” συμπεριλαμβάνεται στο έργο “Σύνδεση Ε.Ο. Νο57 Δράμας – Νευροκοπίου – Βουλγαρικών Συνόρων με την επαρχιακή οδό Δράμας – Κουδουνιών – Ορίων Ν. Σερρών και Οδός Νότιας Παράκαμψης Δράμας”.
Το τεχνικό αντικείμενο του έργου αφορά την κατασκευή της κύριας οδού που συνδέει την απόληξη της μελέτης “Οδού Σύνδεσης της Ε.Ο.57 με την επαρχιακή οδό Δράμας – Κουδουνιών στη Χ.Θ. 5+994.68” με τον κόμβο Χωριστής επί της Ε.Ο. Δράμας – Καβάλας. Επίσης θα κατασκευαστεί η οδοποιία 4 κάθετων αξόνων, καθώς και η κατασκευή παράπλευρων – 8 αριστερών και 5 δεξιών – οδών, 2 βοηθητικών οδών, 2 ισόπεδων κόμβων, 3 άνω διαβάσεων, 1 κάτω διάβαση και διαφόρων σωληνωτών οχετών.