Εργασίες κατασκευής Ανισόπεδου Κόμβου σύνδεσης των λουτρών Λαγκαδά με την Εγνατία Οδό (9.1)

Συμβατική ονομασία: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: Εργασίες κατασκευής Ανισόπεδου Κόμβου σύνδεσης των λουτρών Λαγκαδά με την Εγνατία Οδό (9.1)
Τελική δαπάνη: 933.640 €
Ημερομηνία υπογραφής: 5/10/2009
Ημερομηνία περαίωσης:
4/02/2011
Σύντομη περιγραφή: Κατασκευή του Α/Κ Λουτρών για την εξυπηρέτηση του Δήμου Λαγκαδά και των οικισμών ανατολικά αυτού και την σύνδεσή τους με την Εγνατία Οδό. Ο κόμβος αναπτύσσεται περί την Χ.Θ. 10+900 του τμήματος Δερβένι – Ανάληψη της Εγνατίας Οδού και βρίσκεται ανατολικά του Δήμου Λαγκαδά.
Περιλαμβάνεται στη σύμβαση του έργου, η κατασκευή των κλάδων εισόδου και εξόδου προς τον αυτοκινητόδρομο και η προσωρινή σύνδεση των κλάδων με υφιστάμενη ασφαλτοστρωμένη οδό για την απόδοσή τους σε κυκλοφορία.