9481537 (τ. 8181602) Δ.Ε. Αρδευτικά Δίκτυα Προσοτσάνης-Κοκκινογείων Ν.Δράμας

Συμβατική ονομασία: Αρδευτικά δίκτυα Προσοτσάνης - Κοκκινογείων Ν. Δράμας
Τελική δαπάνη: 1.750.000.000 δρχ
Ημερομηνία υπογραφής: 17/05/1982
Ημερομηνία περαίωσης:
30/10/1993
Σύντομη περιγραφή: Στο έργο περιλαμβάνεται η κατασκευή κύριας διώρυγας, αρδευτικού δικτύου, αντιπλημμυρικών έργων, αποχετευτικού δικτύου, αγροτικού οδικού δικτύου, δεξαμενής αναρρυθμίσεως των παροχών της κύριας Διώρυγας.